PORTRET MATKI W LITERATURZE I SZTUCE.

Serwis znalezionych haseł

szukając siebie...

James whistler portret matki obraz przedstawia matkę amerykańskiego artysty. Motyw matki w literaturze· Motyw matki w filmie. Motyw matki w malarstwie.
Bibliografia: m. Anioł? Pieta watykańska?? Lament świętokrzyski? s. Wyspiański? Macierzyństwo? obraz]-g. Zapolska? Moralność Pani Dulskiej?Portret matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Matka i dziecko w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania tych bohaterów. Mam do sprzedania pracę maturalną, której temat brzmi: motyw matki w literaturze i sztuce. omÓw na wybranych przykŁadach.. Nawiązując do mojego rekwizytu chciałam zauważyć, portret matki przeplatała się podobnie, jak w literaturze, w różnych dziedzinach sztuki.Blog poświęcony książkom, a tak naprawdę przeznaczony dla ludzi, którzy pragną się rozwijać.Portret dziecka w literaturze i sztuce. Motyw matki w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach. 22. Motyw matki cierpiącej.
Abbiati Filippo Zasłabnięcie Estery przed Aswerusem; Albrecht Durer Portret matki; Alchimowicz Kazimierz Na etapie; Bacciarelli Marceli Portret Izabelli.
W literaturze i sztuce znajdujemy odejście od realizmu i głoszenie twórczej swobody. Najsłynniejszy chyba portret matki odnajdujemy w Nowym Testamencie.Różne ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce-tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną. Whistler– Portret matki, Opowiadania– Borowski. Motyw Matki Bolejącej pod krzyżem jest bardzo popularny w literaturze i w sztuce, począwszy od xiii wieku, kiedy powstała łacińska pieśń Stabat Mater Dolorosa. w polskiej pieśni Matka. Portrety matek w literaturze.

Motyw matki w literaturze i sztuce. Matka jest najczęściej utożsamieniem. Portret matki w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu.

Obraz macierzyństwa ukazany w literaturze i sztuce" w ramach mojej pracy omawiam takie literackie obrazy matek, jak matka cierpiąca po stracie dziecka.

Portret Holocaustu 6. Portret matki w literaturze i sztuce 7. Metamorfoza wewnętrzna bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Motywy literackie; Separator; Portret matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów.. Prezentacja: Literackie portrety kobiet. Mój temat to: " Wizerunek Matki Boskiej w literaturze i sztuce różnych epok"Portret kobiet w literaturze i sztukach plastycznych. 43. Motyw Boga w literaturze i malarstwie. 44. Sarmata w literaturze i malarstwie. 45. Matka Boska w.W okresie drugiej wojny światowej odżywa w literaturze portret matki Polki. Motyw Kobiety w Literaturze. Motyw katastrofizmu w literaturze i sztuce.Portret matki w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania. Literatura i sztuka odzwierciedleniem uczuć ludzkich (analiza wybranych dzieł).Literacki portret matki. Omów, analizując postaci matek pochodzące z wybranych. Portret kobiety w literaturze i sztuce europejskiej wybranych epok.

Portret matki w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takiej bohaterki w. Obraz piekła w wybranych utworach literackich i sztuce.Portret matki i córki oraz ich wzajemne relacje w literaturze i sztuce. Wzajemne relacje matki i córki są ciekawym tematem dla pisarzy i malarzy z racji.Portret matki w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów. Portret ojca w utworach różnych epok.
Motyw Matki Bożej w literaturze i sztuce. 5. Literackie portrety matek. 6. Literackie i malarskie obrazy Boga. 7. Obraz apokalipsy w literaturze i sztuce. . Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach. Literackie portrety matek. Wskaz na obecność motywu w wybranych utworach. Portret matki w literaturze pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach. Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje matki w literaturze i sztuce. Różne portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Motyw matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.Motyw śmierci w literaturze i sztuce polskiego średniowiecza i baroku. 15. Portret matki w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na podstawie.Motywy w literaturze i sztuce. Kolejny wizerunek matki nawiązuje do toposu ojczyzny-matki. Pierwszy portret matki to wizerunek Matki Boskiej.


Sztuka i literatura wobec okrucieństw wojny. Omów temat analizując wybrane przykłady. 32. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych . 37) Literackie portrety matek. 12) Motyw winy i kary w literaturze i sztuce. 17) Wizerunki Matki Boskiej w literaturze i sztuce.146) Portret kobiety podobny czy różny? 147) Wpływ biografii autora na jego twórczość (różni poeci). 148) Matka cierpiąca w literaturze i sztuce. Motyw matki w literaturze i sztuce. 28. Motyw ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce 29. Motyw przemijania i śmierci w. Impresjonizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Portret dziecka w literaturze i sztuce. Portrety matki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach. 7. Etos żołnierza w literaturze i w filmie. Jak w temacie i czy może znacie jakieś obrazy które by pasowały do tego tematu i również lektury? z góry dzięki za pomoc:Motyw matki cierpiącej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literatury i sztuki. Portret arystokraty w literaturze i sztuce.Motyw matki w literaturze i sztuce. Portret zbrodniarza w literaturze różnych epok (czyli dogłębna analiza motywu zbrodni w literaturze.Motyw matki w literaturze. Oceń funkcję różnych kreacji matki na wybranych przykładach. Portret dziecka w literaturze i sztuce.Najciekawsze portrety kobiet w literaturze. Portret matki w literaturze polskiej. 25. Motyw matki. Literatury naszej oraz obcej. 86.

  • Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw i oceń różne sposoby jego kreowania na podstawie wybranych przykładów.
  • Piękno w literaturze i sztukach plastycznych. Omów funkcjonowanie tego motywu na podstawie wybranych dzieł. 63. Portret matki w literaturze i innych
  • . Omów wybrane typy portretów kobiecych w literaturze xix, xx i xxi wieku. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach.
  • 162. Portrety matki i motyw macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 163. Portrety wielkich postaci historycznych.. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki. Portret matki w literaturze i malarstwie.
Scharakteryzuj, odwołując się do przykładów, portret matki w literaturze. Miasto w literaturze i sztuce. Rozwiń temat, odwołując się wybranych utworów.Portret matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów. Portret kobiety jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna.. Portret matki w literaturze-omów zagadnienie na wybranych przykładach. 100. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach. Symbol matki od zawsze obecny był w literaturze i sztuce. Podsumowując, portret matki w literaturze nie zmieniał się zbytnio na . Portret dziecka w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach. 7.
. 55. Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce. 56. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je na podstawie literatury obozowej. Literackie portrety dzieci. Scharakteryzuj ich wizerunek odwołj siędo wybranych utworów. Zaprezentuj rozne ujecia matki w literaturze i sztuce.

Teatr Telewizji jako zjawisko z pogranicza sztuk. Zanalizuj kilka wybranych spektakli i porównaj je z pierwowzorami. Portret matki w literaturze i innych. 2. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z różnych epok. 3. Motyw ziarna i siewcy w literaturze i malarstwie.. Różne obrazy Boga w literaturze i sztuce wybranych epok. Portret matki w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.Portret matki w literaturze. Rozwiń temat, opierając się na wybranych. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Analiza wybranych dzieł.Motyw anioła w literaturze i sztuce. Motyw duchów· Motyw dziecka· Motyw konia· Motyw matki· Motyw pożegnania· Motyw samobójstwa· Motyw samotnosci.Motyw tańca w literaturze i sztuce. Przedstaw temat analizując wybrane. Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty.Portret matki w literaturze. Omów różne sposoby realizacji motywu w wybranych. Sztuka umierania. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.Portret Boga w malarstwie i literaturze. Rozważ na wybranych przykładach. 3. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

. Motyw Matki w literaturze i sztuce. Literackie portrety matek. 113. Literackie portrety zakochanych. Omów na podstawie wybranych.

Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Porównaj sposób portretowania kobiet w literaturze i sztuce antyku oraz.

Najciekawsze portrety matki w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych. Motywy franciszkańskie i ich wpływ na literaturę i sztukę róŜ nych epok.. Portret matki w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Fascynacje średniowieczem lub barokiem w literaturze i sztuce.Portret matki w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Na wybranych przykładach literatury i sztuki wykaż, że polskie obrzędy ludowe są.38. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów, dokonując analizy i interpretacji porównawczej. 39. Motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki.Motyw matki w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach. Portret kobiet w literaturze i sztuce.Literacki portret matki. Zaprezentuj wizerunek bohaterki na przykładach wybranych. Portret kobiet w literaturze i sztuce jako odzwierciedlenie koncepcji.

Przedstaw portrety matek ukazane w dowolnie wybranych dziełach literackich. Motyw Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Przedstaw różne jego ujęcia.

Na wybranych przykładach. 36. Przedstaw portret matki w różnych tekstach kultury (dziełach literackich. i z innych dziedzin sztuki).
Oblicza rewolucji w literaturze i sztuce. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł. 28. Portret matki w literaturze i sztuce. Anioł w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady i wskaż funkcje tego motywu. Portret ludzi starych w dziełach literackich, malarskich i filmowych. Racki i z innych dziedzin sztuki. 14. Motyw matki w tekstach kultury.


. 72 Motyw Ikara w literaturze i sztuce 73 Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce 74 Motyw miłości macierzyńskiej w literaturze i.Alegoria/symbole w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Obraz nauczyciela i ucznia w literaturze. Porównaj portrety matek i porównaj ich.Portret Sarmaty w literaturze i innych dziedzinach sztuk. Omów zagadnienie na wybranych. Portret matki w dziełach literackich różnych epok.